Satınalma Duyuru Detay
(Onay No: 15) 12 Kalem Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Tüm SatınAlma Duyuruları
Son Geçerlilik Tarihi 31-01-2023 Son Geçerlilik Saati 23:00
Tarih 24-01-2023 Ekleyen Bilgisayar İşletmeni Mahfuz GENÇ

Aşağıda adı ve miktarı yazılı olan malzemeye 31/01/2023 tarihi saat 23:00'a kadar fiyat gönderilmesine;

ONAY SAYISI : 15

 1- MARKALAR BELİRTİLECEK, BELİRTİLMEYEN MALZEMELERE İLİŞKİN TEKLİFLER İŞLEME ALINMAYACAKTIR.

 2- DOKÜMANLAR BÖLÜMÜNDEKİ ÖRNEK PROFORMA FATURA FORMATINDA GELEN TEKLİFLER İŞLEME ALINACAKTIR.

 3- TEKNİK ŞARTNAME DIŞINDA TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN ÜSTÜN ÖZELLİKLERİNİN BELİRTİLMESİ AYRICA ÜRÜNE AİT KATALOĞUN DA TEKLİFLE BERABER BİRİMİMİZE SUNULMASI GEREKMEKTEDİR. BU ŞARTLARA UYMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

 4- ÜRÜNLERE İLİŞKİN TESLİMAT SÜRELERİ PROFORMA FATURALARDA MUTLAKA BELİRTİLMELİDİR. SÜRELERİ BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

 5- TEKLİFLERDE VERİLEN BİRİM TUTAR TOPLAM TUTAR KISMI AÇIK VE DOĞRU HESAPLANMALIDIR. YANLIŞ HESAPLAMALAR VERİLDİĞİ ŞEKLİYLE DİKKATE ALINACAKTIR.

 6- BELİRTİLEN SÜRE İÇERİSİNDE TESLİM EDİLMEYEN MALZEMELER İPTAL EDİLECEKTİR.

 


Satınalınacak ürünler (Onay No: 15)
Satın Alınacak Kalemler
No Satın Alınacak Kalem Miktar-Birim Teknik Şartname
1 Sodyum Hidroksit (NaOH) 500 Gram Kimyasal Şartnameleri.docx
2 Fenolftalein 100 Gram
3 Gümüş nitrat (AgNO3) 25 Gram
4 Potasyum kromat (K2CrO4) 100 Gram
5 Etil alkol 10 Litre
6 Metil Alkol 10 Litre
7 Asetik asit-buzlu (CH3COOH) 100 Mililitre
8 İzooktan (C8H18) 1 Litre
9 Potasyum iyodür (KI) 5 Gram
10 Sodyum tiyosülfat (Na2S2O3) 5 Gram
11 Nişasta (İndikatör) 100 Mililitre
12 p-anisidin (C7H9NO) 5 Gram

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__