Otomasyon Giriş Bilgileri; 

1. Giriş türü kısmı "Yürütücü" seçilecek,

2. Kullanıcı adı kısmına ....@bingol.edu.tr  uzantılı mail adresi varsa yazılacak, yoksa  Bilgi İşlem Daire Başkanlığından temin edilecektir.

3. Yeni şifre al işeminden şifre alarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

Not :Hesaba ilk giriş yaptığınızda Ana Sayfa açılacaktır.Sol üst kısımdan Yürütücü tıklanarak işlemlerinizi bu sayfadan yapabilirsiniz.Hesaba ilk girişinizde özgeçmiş ve kişisel bilgileriniz istenmektedir,bu bilgileri online olarak düzenleyebilirsiniz veya özgeçmiş kısmında dosya olarak seçilerek bilgisayarınızdan .doc veya .pdf uzantılı dosyayı da ekleyebilirsiniz.Özgeçmiş kısmı bir defa doldurulunca bundan sonraki işlemlerinizde bu bilgiler tekrar istenmeyecektir. 

 

2024 Yılı için Bingöl Üniversitesi BAP Birimi tarafından kabul edilen proje türleri ve üst limitleri aşağıda yer almaktadır./Project types and upper limits accepted by BAP Unit of Bingöl University for 2024 are listed below.

a)     *Bağımsız Araştırma Projeleri : 90.000,00 TL / Independent Research Projects : 90.000,00 TL

b)     *Çok Disiplinli Araştırma Projeleri: 90.000,00 TL /Multidisciplinary Research Projects : 90.000,00 TL

c)     Doktora Tez Projeleri: 70.000,00 TL / PhD Thesis Projects : 70.000,00 TL

d)     Kitap Basım Projeler için: 20.000,00 TL / Book Printing Projects : 20.000,00 TL

e)     Üniversite-Sanayi İşbirliği Projeleri: 180.000,00 TL / University-Industry Cooperation Projects : 180.000,00 TL

f)     Yüksek Lisans Tez Projeleri: 40.000,00 TL / Master Thesis Projects : 40.000,00 TL

g)    **PİKOM Projeleri:750.000,00 TL / PIKOM Projects: 750.000,00TL

h)    Kurumsal PİKOM Projeleri: Üst Sınır Yoktur / Institutional PIKOM Projects: There is no upper limit

 

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİNİN DİKKATİNE!

Sosyal Bilimler alanındaki proje başvurusu, ara raporu ve sonuç raporu Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzuna göre düzenlenmelidir.

Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanında proje başvurusu, ara raporu ve sonuç raporu Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kurallarına göre düzenlenmelidir.

* Bağımsız Araştırma Projelerine ve Çok Disiplinli Araştırma Projelerine başvuru yapabilmek için ilgili projenin Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) sunulmuş ve değerlendirilmiş olması gerekmektedir.

**PİKOM projelerine ait konular ve temel ilkeler tablodaki gibidir.

PİKOM Proje Konuları

Açıklama

 1. Kişisel bakım, alternatif tedavi ve kozmetik ürünü olabilecek ticari ürünlerin üretilmesi

Katma değeri olabilecek kişisel bakım ürünleri, apiterapi özellikli ürünler, kozmetik ürünler, yara iyileştirici özellikli ürünler vb. konularda doğal içerikli ürünler

 1. Yenilikçi gıda veya gıda takviye ürünü olarak kullanılabilecek ticari ürünlerin üretilmesi

Beslenme açısında arı ürünleri ve/veya bitkisel kaynaklı gıdalar veya gıda takviye ürünleri

 1. Raf ömrü yüksek yeni gıda veya gıda takviye ürünlerinin üretimi

Gıdaların raf ömürlerinin artırılması için arı ürünleri, bitkisel ekstraksiyonlar ile yenilebilir kaplama ve kapsülasyonları veya arı ürünleri, bitkisel esaslı raf ömrü yüksek yeni ürünler

 1. Ekonomik değeri yüksek endüstriyel, tıbbi aromatik veya süs bitkileri ile mantarların klasik ve biyoteknolojik yöntemlerle Bingöl ili koşullarında yetiştiriciliğinin yapılması ve ekstraksiyon ürünlerinin ticari hale getirilmesi

Ham madde kaynağı olarak ekonomik değeri yüksek bitkilerin ve mantarların yetiştirilmesi ve bunlardan ticari ekstreleri

 1. Besin ve katma değeri yüksek hayvan yemi geliştirilmesi ve ticari ürün haline getirilmesi

 

Besin değeri artırılmış hayvan yemlerinin (özellikle arı veya süt hayvancılığı besleme) üretimi

(Bu kapsamda sunulacak projeler kamu veya özel sektörün bölgemizdeki yatırımları ve faaliyetlerinin dikkate alınması önerilir)

 1. Bitkisel veya hayvansal ürünlerden elde edilmiş ekonomik değeri yüksek saflaştırılmış etken ve kullanıma hazır ticari ürünler

- Arı ürünleri ve bitkilerden ekstraksiyon veya her hangi bir yöntemle elde dilmiş ekonomik değeri yüksek ticari ürünler

 1. Tarım ve Havza Bazlı katma değeri yüksek diğer ticari ürünler

 

-Gıda, tarım ve hayvancılık konularında yeni ve ticari ürünler

 1. Tasarım, ambalajlama, depolama ve paketleme sistemlerinin oluşturulması

(Kurumsal projeler kapsamında sunulmalıdır)

- İlimizde üretilen ürünlerin pazarlanmasına katkı yapacak tasarım uygulamalarının oluşturulması

-Depolama ve paketleme alt yapısının geliştirilmesi

 1. Tarımsal üretimde iyi tarım uygulama süreçlerinin oluşturulması, akreditasyonu ve sertifikalandırılması (Kurumsal projeler kapsamında sunulmalıdır)

-Bitkisel ve hayvansal üretim süreçlerinin

(özellikle arı ve ekonomik değeri yüksek olan bitkilerin) iyi tarım uygulama yöntemlerinin geliştirilmesi, eğitim ve sertifikalandırmaların verilmesi

-Tarım 4.0 uygulamalarına yönelik çalışmaların yapılması

 

      Sadece sürdürülebilir ticari ürün geliştirilmesine yönelik projeler değerlendirmeye alınacaktır. Proje tamamlandığında ürünlerin de tamamlanmış ve ticarileştirmeye hazır hale getirilmiş olması zorunludur.

      Projelerin süresi 8-12 ay olarak planlanmalıdır. Proje önerileri, ek süre talebi yapılmayacak şekilde iyi planlanmış olması gerekmektedir.

      Bu projeler kapsamında bilimsel kongre, sempozyum, çalıştay vb. desteği verilmez. Ancak, ürünlerin tanıtımı ve ticarileştirilmesi amacıyla fuar vb en fazla bir aktiviteye katılım desteği verilebilir. Bu desteklerden yararlanabilmek için proje ve aktivite içeriğinin uyumlu olması gerekmektedir.

      Bu projeler kapsamında zaruri olmadığı sürece bursiyer çalıştırılmaz. Ancak, ihtiyaç halinde en fazla bir bursiyer veya yardımcı personel desteği sağlanabilir.

      Proje bütçeleri üst limiti 750.000,00 TL'dir. Kurumsal Projelerde üst limit aranmaz.

      Bu kapsamda sunulacak projelerde, Komisyon veya Panel değerlendirme aşamasında proje ekibi tarafından projenin sözlü olarak sunulması zorunludur.

      Projelerde özel veya kamu kuruluşu paydaşları ile mevzuatlar çerçevesinde işbirliği yapılabilir. Paydaş kurumların projeye yapacağı her türlü katkı ilgili kurum yöneticisi (veya ilgili kurulları) tarafından yazılı olarak taahhüt edilmeli ve başvuru esnasında sunulmalıdır. Fikri ve sınai mülkiyet hakları BAP yönergesi ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde değerlendirilir.

      Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında, Üniversitenin amaç ve hedefleri doğrultusunda belirlenen alanlarda Kurumsal projeler sunulabilir.

      Belirlenen kural veya hedeflere yönelik olmayan projeler ön değerlendirme sonrasında iade edilecektir.

 

 • __short_title__ __title__
 • __title__
 • __title__
 • __count__