Satınalma Duyuru Detay
(Onay No: 105) 7 Kalem Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Tüm Satınalma Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 16-06-2021 Son Geçerlilik Saati 15:14
Tarih 09-06-2021 Ekleyen Bilgisayar İşletmeni Mahfuz GENÇ
Duyuru Detayı

Aşağıda adı ve miktarı yazılı olan malzemeye ../../2020 tarihi saat 23:00'a kadar fiyat gönderilmesine;

ONAY SAYISI : 105

 1- MARKALAR BELİRTİLECEK, BELİRTİLMEYEN MALZEMELERE İLİŞKİN TEKLİFLER İŞLEME ALINMAYACAKTIR.

 2- DOKÜMANLAR BÖLÜMÜNDEKİ ÖRNEK PROFORMA FATURA FORMATINDA GELEN TEKLİFLER İŞLEME ALINACAKTIR.

 3- TEKNİK ŞARTNAME DIŞINDA TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN ÜSTÜN ÖZELLİKLERİNİN BELİRTİLMESİ AYRICA ÜRÜNE AİT KATALOĞUN DA TEKLİFLE BERABER BİRİMİMİZE SUNULMASI GEREKMEKTEDİR. BU ŞARTLARA UYMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

 4- ÜRÜNLERE İLİŞKİN TESLİMAT SÜRELERİ PROFORMA FATURALARDA MUTLAKA BELİRTİLMELİDİR. SÜRELERİ BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

 5- TEKLİFLERDE VERİLEN BİRİM TUTAR TOPLAM TUTAR KISMI AÇIK VE DOĞRU HESAPLANMALIDIR. YANLIŞ HESAPLAMALAR VERİLDİĞİ ŞEKLİYLE DİKKATE ALINACAKTIR.

 6- BELİRTİLEN SÜRE İÇERİSİNDE TESLİM EDİLMEYEN MALZEMELER İPTAL EDİLECEKTİR.

 


Satınalınacak ürünler (Onay No: 105)
Satın Alınacak Kalemler
No Satın Alınacak Kalem Miktar-Birim Teknik Şartname
1 DMEM Medium 500 ml (High glycose with sodium pyruvate) 2 Adet BAP-FEF.2021.00.005 şartnamesi.docx
2 Tripsin 100 ml 1 Adet
3 FBS (500 ml) 1 Adet
4 D-PBS (500 ml) 1 Adet
5 10ml serolojik pipet 200 Adet
6 WST-1 kit (500 örneklik) 1 Adet
7 Primer Antikor 1 Adet

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__