Önemli Duyuru Detay
BAP PROJELERİ 2021 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR Tüm Önemli Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 03-03-2021 Son Geçerlilik Saati 15:10
Tarih 02-02-2021 Ekleyen Şube Müdürü Yildiz YOLCU
Duyuru Detayı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİNDEN DUYURULUR

 

BÜBAP Yönergesinin 24’üncü maddesine ve BÜBAP Komisyonunun 22/01/2021 tarihli ve 2021/01 nolu kararına istinaden 2021 Bahar Dönemi proje başvuruları  01 Mart 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılabilecektir.

 Proje Başvuru işlemleri BAP Otomasyon sisteminden yapılarak, çıktılarının 1 nüsha halinde imzalı/paraflı olarak ve 1 adet CD ortamında BÜBAP Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

 Son başvuru tarihinden sonra yapılacak başvurular işleme alınmayıp, bir sonraki başvuru döneminde değerlendirmeye alınacaktır. 

 Öğretim elemanlarına önemle duyurulur.

 NOT:

 1. PİKOM ve Lisansüstü  Tez Projeleri başvurularında süre sınırlaması yoktur.

 2. Proje başvuruları ve proje ile ilgili diğer işlemleriniz için Bingöl Üniversitesi BAP Otomasyonu ana sayfasında yer alan “SIKÇA SORULAN SORULAR” bölümüne bakınız.

*PİKOM projelerine ait konular ve temel ilkeler tablodaki gibidir.

PİKOM Proje Konuları

Açıklama

 1. Kişisel bakım, alternatif tedavi ve kozmetik ürünü olabilecek ticari ürünlerin üretilmesi

Katma değeri olabilecek kişisel bakım ürünleri, apiterapi özellikli ürünler, kozmetik ürünler, yara iyileştirici özellikli ürünler vb. konularda doğal içerikli ürünler

 1. Yenilikçi gıda veya gıda takviye ürünü olarak kullanılabilecek ticari ürünlerin üretilmesi

Beslenme açısında arı ürünleri ve/veya bitkisel kaynaklı gıdalar veya gıda takviye ürünleri

 1. Raf ömrü yüksek yeni gıda veya gıda takviye ürünlerinin üretimi

Gıdaların raf ömürlerinin artırılması için arı ürünleri, bitkisel ekstraksiyonlar ile yenilebilir kaplama ve kapsülasyonları veya arı ürünleri, bitkisel esaslı raf ömrü yüksek yeni ürünler

 1. Ekonomik değeri yüksek endüstriyel, tıbbi aromatik veya süs bitkileri ile mantarların klasik ve biyoteknolojik yöntemlerle Bingöl ili koşullarında yetiştiriciliğinin yapılması ve ekstraksiyon ürünlerinin ticari hale getirilmesi

Ham madde kaynağı olarak ekonomik değeri yüksek bitkilerin ve mantarların yetiştirilmesi ve bunlardan ticari ekstreleri

 1. Besin ve katma değeri yüksek hayvan yemi geliştirilmesi ve ticari ürün haline getirilmesi

 

Besin değeri artırılmış hayvan yemlerinin (özellikle arı veya süt hayvancılığı besleme) üretimi

(Bu kapsamda sunulacak projeler kamu veya özel sektörün bölgemizdeki yatırımları ve faaliyetlerinin dikkate alınması önerilir)

 1. Bitkisel veya hayvansal ürünlerden elde edilmiş ekonomik değeri yüksek saflaştırılmış etken ve kullanıma hazır ticari ürünler

- Arı ürünleri ve bitkilerden ekstraksiyon veya her hangi bir yöntemle elde dilmiş ekonomik değeri yüksek ticari ürünler

 1. Tarım ve Havza Bazlı katma değeri yüksek diğer ticari ürünler

 

-Gıda, tarım ve hayvancılık konularında yeni ve ticari ürünler

 1. Tasarım, ambalajlama, depolama ve paketleme sistemlerinin oluşturulması

(Kurumsal projeler kapsamında sunulmalıdır)

- İlimizde üretilen ürünlerin pazarlanmasına katkı yapacak tasarım uygulamalarının oluşturulması

-Depolama ve paketleme alt yapısının geliştirilmesi

 1. Tarımsal üretimde iyi tarım uygulama süreçlerinin oluşturulması, akreditasyonu ve sertifikalandırılması (Kurumsal projeler kapsamında sunulmalıdır)

-Bitkisel ve hayvansal üretim süreçlerinin

(özellikle arı ve ekonomik değeri yüksek olan bitkilerin) iyi tarım uygulama yöntemlerinin geliştirilmesi, eğitim ve sertifikalandırmaların verilmesi

-Tarım 4.0 uygulamalarına yönelik çalışmaların yapılması

 

      Sadece sürdürülebilir ticari ürün geliştirilmesine yönelik projeler değerlendirmeye alınacaktır. Proje tamamlandığında ürünlerin de tamamlanmış ve ticarileştirmeye hazır hale getirilmiş olması zorunludur.

      Projelerin süresi 8-12 ay olarak planlanmalıdır. Proje önerileri, ek süre talebi yapılmayacak şekilde iyi planlanmış olması gerekmektedir.

      Bu projeler kapsamında bilimsel kongre, sempozyum, çalıştay vb. desteği verilmez. Ancak, ürünlerin tanıtımı ve ticarileştirilmesi amacıyla fuar vb en fazla bir aktiviteye katılım desteği verilebilir. Bu desteklerden yararlanabilmek için proje ve aktivite içeriğinin uyumlu olması gerekmektedir.

      Bu projeler kapsamında zaruri olmadığı sürece bursiyer çalıştırılmaz. Ancak, ihtiyaç halinde en fazla bir bursiyer veya yardımcı personel desteği sağlanabilir.

      Proje bütçeleri üst limiti 150.000,00 TL’dir. Kurumsal Projelerde üst limit aranmaz.

      Bu kapsamda sunulacak projelerde, Komisyon veya Panel değerlendirme aşamasında proje ekibi tarafından projenin sözlü olarak sunulması zorunludur.

      Projelerde özel veya kamu kuruluşu paydaşları ile mevzuatlar çerçevesinde işbirliği yapılabilir. Paydaş kurumların projeye yapacağı her türlü katkı ilgili kurum yöneticisi (veya ilgili kurulları) tarafından yazılı olarak taahhüt edilmeli ve başvuru esnasında sunulmalıdır. Fikri ve sınai mülkiyet hakları BAP yönergesi ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde değerlendirilir.

      Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında, Üniversitenin amaç ve hedefleri doğrultusunda belirlenen alanlarda Kurumsal projeler sunulabilir.

      Belirlenen kural veya hedeflere yönelik olmayan projeler ön değerlendirme sonrasında iade edilecektir.

  • __short_title__ __title__
 • __title__
 • __title__
 • __count__