BAP
No Proje No Başlık Yürütücü ve Birimi Duyuru Tarihi Son Teklif Tarihi Detay
1 PİKOM-KP.2021.001 (Onay No: 118) 1 Kalem Hizmet Alımı Dr.Öğr.Üyesi Duygu Nur ÇOBANOĞLU - Arı ve Doğal Ürünler ArGe ve ÜrGe Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü 23-09-2022 14:08:23 29-09-2022 10:00:00 Detay
2 TREESP2.1.IQSEP/242 (Onay No: 117) 1 Kalem Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Koordinatör Mahmut BUYANKARA - Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez Birimi 22-09-2022 16:44:32 29-09-2022 23:00:00 Detay
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__